Bemesting

Bemesting Zodenbemesten Voor het zodebemesten beschikken wij over een Vervaet Hydro Trike XL     5 wieler. Deze heeft een bemester met een werkbreedte van 8.70 meter. Doordat de verveat over 5 wielen beschikt maakt deze een lagere bodemdruk mogelijk. De verveat is uitgerust met een NIR sensor, ook kunnen wij mest toedienen doormiddel van taakkaarten …

Bemesting Lees verder »