grasoogst

Loonwerk

Grasoogst Maisoogst Bemesting Grondbewerking Zaaien

Grasoogst

Gras maaien Voor het maaien van het gras beschikken wij over een Krone en Kuhn triple maaier. Beide maaiers hebben een werkbreedte van 9 meter en zijn voorzijn met een kneuzer. We zorgen er altijd voor een tractor met voldoende pk´s om capaciteit te waarborgen! Gras schudden Gras schudden doen wij met een lely lotus …

Grasoogst Lees verder »

Website Loonbedrijf JBouw Beek en Donk