bemesting

Bemesting

Bemesting Zodenbemesten Voor het zodebemesten gebruiken wij een vervaet 5 wieler. Deze heeft een bemester met een werkbreedte van 8.70 meter. Doordat de verveat over 5 wielen beschikt maakt deze een lagere bodemdruk mogelijk. De verveat is uitgerust met een NIR sensor, ook kunnen wij mest toedienen doormiddel van taakkaarten met GPS ondersteuning.  Bouwland bemesten …

Bemesting Lees verder »

Loonwerk

Grasoogst Maisoogst Bemesting Grondbewerking Zaaien

Website Loonbedrijf JBouw Beek en Donk